ymm.net

esersevinc@ymm.net +90 533 690 74 36
Mizan ve Beyanname Uyumluluğu

1. Aşama Kesin Mizan Girişi

Uygun Formattaki Kesin Mizana ait Excel Dosyasını Seçiniz.

Kesin Mizan hesapları ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi uyumlu mu?
Vergi müfettişlerince yapılması muhtemel vergi incelemelerinde genellikle, mükellefin defter bilgileri üzerinden hareket edilir. Defter bilgileri ile verilen kurumlar vergisi beyannamesindeki bilgiler karşılatırılarak, farklılık bulunması halinde, usulsüzlük cezası ile birlikte vergi kaybına ilişkin olarak vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapılır. Bu durumu önlemek için, vergi riskinizin bulunup bulunmadığını siz de öğrenebilir, gerekli tedbirleri alarak Maliye'nin incelemesinden evvel düzelttirebilirsiniz.


2. Aşama Kurumlar Vergisi Beyannamesi Girişi

Kurumlar Vergisi Beyannamesine Ait PDF Dosyasını Seçiniz.

E-Beyanname (ebyn) sistemi kullanılırken, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında iki dosya üretilir. Bu dosyalardan PDF uzantılı olanı burada kullanmaktayız.İşleminiz yapılıyor, lütfen bekleyiniz.